Dochodowe interesy

Uciążliwy zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy to jeden ze sposobów zabezpieczania kredytów samochodowych. Każdy kierowca zgodzi się z tym, że to zdecydowania najbardziej uciążliwa dla nich metoda mająca na celu ochronę bankowych interesów. Wielu analityków finansowych jest zdania, że dobry kredyt samochodowy poznać można między innymi po tym, że bank nie wymaga od klienta ustanowienia zastawu rejestrowego.

Z prawnego punktu widzenia jest to wpis zamieszczany w krajowym rejestrze zastawów. Adnotacja o tym, że samochód stanowi przedmiot umowy kredytowej, a bank jest jego współwłaścicielem, trafia także do dowodu rejestracyjnego. Jeśli już zdecydujemy się na to gdzie kredyt samochodowy (Autonakredyt.com.pl) weźmiemy to ustanowienie zastawu wymaga dopełnienia szeregu formalności. Wniosek w tej sprawie musi trafić do sądu rejonowego. Dokument podpisują obie strony – a zatem wierzyciel oraz dłużnik. Na wydanie decyzji przez sąd trzeba poczekać co najmniej kilkanaście dni. Kiedy kredyt zostaje spłacony, wówczas do tego samego sądu kredytobiorca zwraca się z kolejnym wnioskiem – tym razem o wykreślenie ze wspomnianego rejestru.

Kolejnym minusem opisywanego tutaj zabezpieczenia jest to, że bank na okres obowiązywania umowy zatrzymuje kartę pojazdu. Za jej wypożyczenie trzeba płacić. Czasami zaś karta ta jest potrzebna – na przykład po to, by załatwić pewne sprawy w wydziale komunikacyjnym. Bank nie wydaje karty od ręki, więc kwestie formalne wydłużają się tu w nieskończoność. Trzeba też wspomnieć o tym, że ustanowienie zastawu wiąże się z opłatami – ponosi je oczywiście kredytobiorca, bank nie zwraca tych pieniędzy.

Dodaj komentarz